Naar boven
Menu

Privacystatement

Jouw privacy is ons heel wat waard!

Dat Je Groeien Mag respecteert de privacy van websitebezoekers en gebruikers van het les- en beeldmateriaal (hierna: de gebruiker). Dat Je Groeien Mag draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dat Je Groeien Mag gebruikt verstrekte persoonsgegevens om communicatie en dienstverlening zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Om onze diensten en producten te kunnen leveren, vragen wij alleen een naam en een e-mailadres. Eventuele aanvullende adresgegevens zijn niet noodzakelijk en worden, indien toch door gebruikers vrijgegeven, vertrouwelijk opgeslagen en behandeld.

Toestemming

Wij maken alleen gebruik van persoonlijke gegevens van gebruikers om hen te informeren over de ontwikkeling van Dat Je Groeien Mag, het lesmateriaal, de website en over speciale aanbiedingen of gebeurtenissen. Dit gebeurt alleen als de gebruiker daarvoor toestemming heeft verleend, bijvoorbeeld bij het invullen van een bestel- of contactformulier.

Eenvoudig uitschrijven

Als de gebruiker op enig moment geen meer informatie wenst te ontvangen, kan hij/zij zich eenvoudig uitschrijven via de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar redactie@datjegroeienmag.nl met in het onderwerp ‘uitschrijven’.

Cookies en opslag

Gegevens over het gebruik en bezoek van www.datjegroeienmag.nl en de feedback die Dat Je Groeien Mag krijgt van de bezoekers, helpt om de website en dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Dat Je Groeien Mag maakt hiervoor onder andere gebruik van cookies.

Door de gebruiker verstrekte gegevens, waaronder bovengenoemde persoonsgegevens, slaat Dat Je Groeien Mag op in een veilige database. Deze gegevens worden – naast communicatie met gebruikers en/of klanten – alleen gebruikt voor analyse van de website en om de dienstverlening te verbeteren.

Verwerking

Dat Je Groeien Mag verkoopt de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden. Persoonsgegevens van de gebruiker worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor verwerking, als die derden direct zijn betrokken bij het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld voor het verwerken van de betaling, het bezorgen van een fysieke bestelling of regelen van toegang tot digitaal lesmateriaal). Dat Je Groeien Mag blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door deze derden.

Gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen

De gebruiker kan altijd contact opnemen met de redactie van Dat Je Groeien Mag om geregistreerde gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Contact

Hans Keesenberg
redactie@datjegroeienmag.nl
06 – 57 92 70 44

Dat Je Groeien Mag