Naar boven
Menu

Begrijpelijke taal

Een preek op het juiste taalniveau

 
Wil je een kerkdienst toegankelijk maken voor mensen met een verstandelijke beperking? Dan red je het niet alleen met visuele ondersteuning. Begrijpelijke taal is minstens even belangrijk om de Boodschap over te kunnen brengen.
 

Is begrijpelijke taal echt zo belangrijk?

Dat Je Groeien Mag - Taal op maat (dominee)Predikanten zijn meestal slimme mensen met een hoog taalniveau en een heel grote (actieve) woordenschat. Ze lezen ingewikkelde boeken en kunnen abstract denken. Ze spreken anders dan een marktverkoper of iemand uit de fabriek. Ze zijn vertrouwd met theologisch jargon. Predikanten ‘werken’ dagelijks met begrippen als genade, vergeving, rechtvaardiging en verbond.
 
De valkuil van het houden van een van te voren geschreven voordracht (een preek) is dat je in schrijftaal praat. Of dat je een gewichtig klinkende voordrachtstaal gebruikt. Dat is niet de taal die het gros van je publiek gewend is.
 
Bovendien: bij het luisteren naar een voordracht of preek kun je niet pauzeren of teruglezen. Dat kan natuurlijk wel bij het lezen van een tekst.
 
Veel predikanten vinden het best lastig om een preek in eenvoudige, begrijpelijke taal te brengen. En dat zonder oppervlakkig te worden of belangrijke elementen weg te laten. Veel sprekers en schrijvers worstelen hiermee.
De Raad van Europa heeft onderzoek gedaan naar niveaus van taalvaardigheid. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de volwassen (!) mensen de taal die officiële instanties gebruiken, niet goed begrijpt. Laat staan kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.
De preek in begrijpelijke taal met Dat Je Groeien Mag
Geloofsbegrippen kunnen gemakkelijk dubbelzinnig worden opgevat. Want binnen geloofstaal gebruik je vaak abstracte begrippen en thema’s. Een voorbeeld: een begrip als in zonde vallen kan, letterlijk opgevat, zorgen voor onbegrip, onduidelijkheid en angst.
 
Daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar taalgebruik in preken en lessen. Stem zorgvuldig af op de ervaring en woordenschat van de hoorder(s). Maak korte, persoonlijke, actieve zinnen met een logische opbouw en gebruik veelgebruikte woorden.
 

 

Dat Je Groeien Mag helpt met begrijpelijke taal

Ben je predikant, catecheet of leerkracht en wil je je op taalniveau laten adviseren? Wij kunnen je helpen door o.a. teksten te beoordelen en suggesties te doen. Informeer naar de mogelijkheden: redactie@datjegroeienmag.nl.
 

Dat Je Groeien Mag - Taal op maat

Tip: Bijbel in Gewone Taal

De in 2014 verschenen Bijbel in Gewone Taal kan een goede stimulans zijn om individueel of samen uit de Bijbel te lezen. Speerpunten bij het vertalen waren: woorden gebruiken die iedereen kent en zorgen voor een duidelijke, begrijpelijke tekst.

Lees op de website van de Bijbel in Gewone Taal over de vertaalkeuzes en achtergrond van deze vertaling.

De vertalers maakten hier ook een speciaal boek over: Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal?

Meer lezen over aansluiten bij taalniveaus?

Er is veel gepubliceerd over (aansluiting bij) taalniveaus. Hieronder vind je een selectie nuttige en inspirerende artikelen.

 

» Ontdek » Begrijpelijke taal

Dat Je Groeien Mag